Po stopách Štěpanického hradu

Nechte se zlákat magickou atmosférou hradu nedaleko Horních Štěpanic. Okolo 13. století jej založil Jan z Valdštejna a dodnes se o místě povídají všemožné pověsti o tajných chodbách, zakopaném pokladu nebo strašidlech hradních.  
Délka trasy: cca 8 km


Z centrálního parkoviště na Benecku 800 m n. m. vyrazíme po červené ​červená do Horních Štěpanic. Za Mládkovými poli odbočíme vlevo přes louku směrem k místu, kde dříve stával prastarý buk (dnes pouze pařez), a sejdeme podél evangelického hřbitova ke štěpanickému kostelíku Nejsvatější Trojice. Horní Štěpanice, nesoucí jméno po svém zakladateli rytíři Štěpánovi, nabízejí zajímavý pohled na typické roubené chalupy a tzv. „krčková stavení“ (č.p. 3). Stavebním materiálem byly na šířku kladené kulaté a půlkulaté špalky. Zdi chalup tak získaly, na rozdíl od pruhovaných roubenek, členitou „mozaiku“ letorostů dřeva. Scházíme níže a v ohybu silnice odbočíme vpravo na lesní pěšinu směrem ke Štěpanickému hradu. Původní sídlo Valdštejnů časem zpustlo a do dnešní doby se dochovala už jen zřícenina. Po hlavní silnici dojdeme k místní kapličce s pramenem vody, o které se traduje, že má léčivé účinky. Vrátíme se zpět na silnici, po které jsme přišli, a tam, kde ústí cesta od hradního areálu na hlavní silnici, odbočíme vlevo a kolem bytovek přejdeme louky až na červenou cestu ​červená, která nás dovede zpět na Benecko.

Mapa zde