právě pracujeme na nové parkovací ploše pro apartmán č. 8 a přistavujeme i garáž. To vše pod okny apartmánu č. 5. ( vpravo od vstupu do budovy ) Stavba velký ruch nedělá, ale pokud by Vás nějak omezovala můžeme dohodnout kompenzaci. Děkujeme za pochopení.

Platební podmínky

  • Rezervace ubytování je podmíněna zaplacením zálohy ve výši cca. 40 % z celkové ceny za ubytování, a to převodem na bankovní účet nebo hotově.
  • Datum splatnosti zálohy určí ubytovatel v rezervačním formuláři s ostatními podklady pro platbu zálohy.
  • Možnost platby z FKSP – vystavíme fakturu pro zaměstnavatele.
  • Pojištěnci VZP – příspěvky na tuzemské ozdravné pobyty dětí a školy v přírodě
  • Možnost zaplacení poplatku proti stornu – viz storno podmínky.

Storno podmínky

Při zavření ubytovacích zařízení vládou, či vyšší mocí, Vám vracíme vše zpět - 100%

V případech, kdy dle sjednané smlouvy na ubytování v pensionu vznikne povinnost zákazníka uhradit provozovateli pensionu storno poplatky, se jejich výše určuje podle počtu dnů od rozhodné skutečnosti, která zakládá povinnost k jejich úhradě, do počátku poskytnutí první služby.

V případě, že se stornovaná lůžka obsadí za stejných podmínek, bude Vám vráceno 90 % částky (zálohy na ubytování).

Při předčasném ukončení, nebo zkrácení pobytu, nevzniká nárok na vrácení částky

Výše odstupného za apartmán činí:

71 dní a více 10 % ze zálohy na ubytování
70 až 38 dní 20 % ze zálohy na ubytování
37 až 22 dní 50 % ze zálohy na ubytování
21 až 15 dní 80 % ze zálohy na ubytování
14 dní a méně 100 % ze zálohy na ubytování

Poplatek proti storno poplatkům

Uhradíte-li k záloze, částku 600.-Kč za apartmán, 500.-Kč za studio, nebo 900.-Kč za nový bytový apartmán č. 8 navíc, bude Vám v případě stornování pobytu, z důvodu nemoci ( NUTNO POSLAT POTVRZENÍ OD LÉKAŘE ), kdykoli před nástupem dovolené, nejpozději však 24 hod. před nástupem pobytu, vrácena celá uhrazená záloha + případný uhrazený doplatek ( ve výši 100 % ).  

Pro krátkodobé pobyty je cena poplatku proti stornu: studio - 150.-Kč za jednu noc ( víkendový pobyt na tři noci, tedy 450.-Kč k ceně navíc), apartmány č. 3 - 7 - 200.-Kč a u nového apartmánu č. 8 je to 250.-Kč ( krát počet nocí )

Poplatek proti stornu, se při platbě, z celkové ceny ubytování neodečítá.

Poplatek se vztahuje i na doplatek ubytování, tady Vám v případě storna bude vrácena celá částka za ubytování.

Zálohu navýšenou o 500.-Kč, nebo 400.-Kč, můžete zaslat na náš účet,  bez upozornění. Z došlé částky nám případný zájem bude znám. Děkujeme.

Doplatek ubytování

Doplatek ubytování uhraďte převodem na účet, pod stejným variabilním symbolem jako zálohu, nejpozději 14 dnů před nástupem pobytu. Při stornování uhrazeného pobytu do 14 dní před nástupem pobytu, Vám bude vráceno 50% z celkové částky ubytování a při stornování pobytu  do 7 dní před nástupem, Vám bude vrácena částka 20 % z ceny ubytování.

V případě že se stornované lůžka za stejných podmínek obsadí, bude Vám vraceno 90 %  částky za ubytování.

 

POVINY TEXT

1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce,  Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: https://adr.coi.cz. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz. 2.         V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli  nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.